• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

Tools for skills

je projekt financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Celoživotné vzdelávanie, podprogramu Leonardo da Vinci. Cieľom projektu je zvýšiť stupeň profesionálnych a jazykových zručností operátorov lesných strojov v európskom priestore. Vychádza z výsledkov dvoch predchádzajúcich projektov v rámci programu Leonardo da Vinci. Hlavné výstupy projektu budú:

1. Viacjazyčný glosár technických lesníckych výrazov pre operátorov lesnej ťažby s cieľom zlepšiť ich komunikáciu v zahraničí a tiež pomôcť porozumieť odborným anglickým príručkám a manuálom tým, pre ktorých angličtina nie je rodný jazyk.

2. Integrovaný študijný materiál na precvičovanie

  a) odborných zručností s obsiahlymi samotestovacími otázkami a prípadovými štúdiami
   b) jazykových zručností používateľov angličtiny ako cudzieho jazyka s cieľom uľahčiť im komunikáciu v rôznych pracovných situáciách. Tento materiál bude vytvorený na základe publikácie vydanej v angličtine pod názvom “Working in Harvesting Teams”.

  3. Schválené študijné výstupy pre vzdelávanie operátorov lesných strojov vo Veľkej Británii, Nemecku a Švédsku.

  Trvanie projektu: 1. október 2012 - 30. september 2014 (24 mesiacov).

 • Read more (in English)

 • Contact us

  • Meet us
   National Forest Centre Zvolen
   T. G. Masaryka 2175/22, 960 52 Zvolen, Slovak Republic

   +421 45 5202391
  • Write us
   selesova@nlcsk.orgThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Follow us