• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

Tools for skills (Verktyg för att uppnå yrkesskicklighet)

är ett projekt finansierat av Europakommissionen under programmet Livslångt lärande, ett subprogram till Leonardo da Vinci. Projektet syftar till att öka yrkes- och språkkunnandet hos Europas skogsmaskinförare. Det bygger på arbetet med två tidigare Leonardoprojekt. De viktigaste resultaten av projektet kommer att bli:

1. En flerspråkig ordlista för tekniska skogstermer syftande till att hjälpa skogsmaskinförare i främmande länder att göra sig förstådda och för icke infödda engelsktalande att få bättre möjligheter att tolka bruksanvisningar och reservdelskataloger.

2. Ett integrerat läromedel för uppövning av

  a) yrkesskicklighet med omfattande testadigsjälvfrågor och fallstudier
  b) och språkkunskaper för icke infödda engelsktalande i syfte att vara bättre förberedda att kunna kommunicera i en arbetssituation. Materialet kommer att bygga på den nyligen publicerade boken ” Working in Harvesting Teams”.

3. Utveckla en gemensam kvalitetsnorm för skogsmaskinförareutbildningarna i Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Projektets varaktighet är 24 månader, från den 1 oktober 2012 till 30 september 2014.

 • Read more (in English)

 • Contact us

  • Meet us
   Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium
   Stora Segerstad, 33021 Reftele, Sweden

   +46370-379202
  • Write us
   hakan.hulebo@lj.seThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Follow us