• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

Tools for skills –Teacher Training

je projekt financovaný Európskou komisiou pod hlavičkou programu Erazmus+ , kľúčová akcia Strategické partnerstvá. Projekt je zameraný na zvýšenie odborných a jazykových zručností európskeho operátora lesníckych strojov. Bol vytvorený na základe troch predchádzajúcich projektov programu Leonardo da Vinci.
Hlavné výstupy projektu budú:

1. Aktualizovaný viacjazyčný glosár lesníckych technických výrazov pre operátorov lesnej ťažby s cieľom zlepšiť ich komunikáciu v zahraničí. Glosár takisto pomôže porozumieť anglickým odborným príručkám a manuálom tým, pre ktorých angličtina nie je rodný jazyk.

2. Aktualizovaný integrovaný študijný materiál na precvičovanie

  a) odborných zručností s obsiahlymi samotestovacími otázkami a prípadovými štúdiami
  b) jazykových zručností pre používateľov, pre ktorých angličtina nie je rodný jazyk, na zlepšenie komunikácie pri práci. Tento material bude vytvorený na základe publikácií vydaných v angličtine: “Working in Harvesting Teams” časť 1 a 2

3. Manuál pre učiteľov, metodika ako používať študijný materiál pri výučbe s využitím interdisciplinárnych vyučovacích metód

4. Seminár pre učiteľov z partnerských krajín

5. Mobility študentov v rámci 5 krajín za účelom testovania vytvorených materiálov.

Trvanie projektu je 29 mesiacov: 1. September 2015 – 31. január 2018.

Contact us

 • Meet us
  National Forest Centre Zvolen
  T. G. Masaryka 2175/22, 960 52 Zvolen, Slovak Republic

  +421 45 5202391
 • Write us
  selesova@nlcsk.orgThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Follow us