• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

Verktyg för färdighetsträning – lärarfortbildning  

är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen genom programmet Erasmus +, strategiska partnerskap. Projektet syftar till höja nivån på både yrkeskunskaper och språkkunskaper hos Europas skogsmaskinförare. Det bygger på två tidigare Leonardoprojekt.
De huvudsakliga resultaten av projektet kommer att bli

1. En uppdaterad flerspråkig ordlista med skogliga facktermer tför att underlätta för skogsmaskinförare i utlandstjänst att kommunicera. Ordlistan kommer också att underlätta för dem som inte har engelska som modersmål att tolka engelskspråkiga manualer och reservdelskataloger

2. Ett uppdaterat läromedel för att öva upp

  a) yrkeskunskaper med testa-dig-själv frågor och fallstudier
  b) och språkkunskaper för dem som inte har engelska som modersmål för att kunna kommunicera bättre i en arbetssituation. Detta material bygger på två publicerade böcker 'Working in Harvesting Teams' del 1 och 2 (på engelska)

3. En lärarhandledning som beskriver hur materialet kan användas i en undervisningssituation, där metoder för ämnesintergrerande undervisningsmetoder används

4. Lärarfortbildningar i alla deltagande partnerländer

5. Studentutbyten mellan 5 länder för att testa materialet

Projektet pågår 29 månader från den 1 september 2015 till den 31 januari 2018.

Contact us

 • Meet us
  Stora Segerstad Naturbrukscentrum
  Stora Segerstad, 33021 Reftele, Sweden


  www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum
  Contact person: Hakan Hulebo
  +46 703471946
 • Write us
  hakan.hulebo@rjl.seThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Follow us