• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

„Инструменти за интегрирано езиково обучение по английски език в областта на горското стопанство – обучение на обучители“

е проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм +“, дейност „Стратегически партньорства“.
Проектът е насочен към повишаване на професионалните и езикови умения на операторите на машини от горското стопанство в Европа. Разработен е на базата на резултатите от три предходни проекта по Програма „Леонардо да Винчи“.
Основните резултати от проекта ще бъдат:

1. Обновен многоезичен терминологичен речник, съдържащ технически термини от областта на горското стопанство и предназначен да улесни езиковата комуникация между операторите на машини. Речникът ще е от помощ и за разбирането на ръководства за машини за горското стопанство и на каталози за резервни части

2. Обновени интегрирани материали за обучение, насочени към усвояване на:

  a) професионални умения, посредством специализирани тестове за самостоятелна подготовка и казуси;
  b) езикови умения, насочени към улесняване на комуникацията в работна среда между хора, за които английският език не е роден. Материалът ще бъде разработен въз основа на книгите 'Working in Harvesting Teams' част 1 и 2 (на английски език)

3. Ръководство за обучители за начините на използване на материала в учебна среда с приложение на интердисциплинни методи на преподаване

4. Семинари за обучение на обучители във всички партньорски страни

5. Студентска мобилност в пет от партньорските страни за тестване на материала

Продължителността на проекта е 29 месеца: от 1 септември 2015 г. до 31 януари 2018 г.

Contact us

 • Meet us
  University of Forestry
  10 Kliment Ohridski Blvd., 1756, Sofia, Bulgaria
  Лесотехнически университет
  бул. “Климент Охридски” №10, 1756, София, България
  Contact person: Petar Antov
  +359 88643 8832
 • Write us
  p.antov@gmail.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Follow us