• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55
Network

Tools for skills

Проектът Tools for Skills се финансира от Европейската комисия в рамките на Програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”. Проектът е насочен към повишаване на професионалните и езикови умения на операторите на машини, използвани в горското стопанство в Европа. Проектът се разработва на основата на резултатите от два предходни проекта по програма “Леонардо да Винчи”. Основните резултати от проекта ше бъдат:

1. Многоезичен терминологичен речник, съдържащ технически термини от областта на горското стопанство, който ще спомогне за по-добрата комуникация между операторите на машини, използвани в горското стопанство от различните страни. Речникът ще бъде от полза и за хората, за които английският език не е роден, за по-доброто разбиране на ръководствата за експлоатация на машини, използвани в горското стопанство, както и на каталози за резервни части.

2. Интегрирани материали за обучение, насочени към усвояване на:

  a) професионални умения, посредством разработване на специализирани тестове за самостоятелна подготовка и казуси;
  b) езикови умения, насочени към улесняване на комуникацията в работна среда между хора, за които английският език не е роден. Тези материали ще бъдат разработени въз основа на книгата ‘Working in Harvesting Teams’ (на английски език).

3. Общи материали за обучение на оператори на машини, използвани в горското стопанство, във Великобритания, Германия и Швеция.

Продължителността на проекта е 24 месеца: от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2014 г.

Read more (in English)

Contact us

 • Meet us
  University of Forestry
  10 Kliment Ohridski Blvd., 1756, Sofia, Bulgaria
  Лесотехнически университет
  бул. “Климент Охридски” №10, 1756, София, България

  +359 2 962 5997
 • Write us
  brezin@abv.bgThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Follow us